Ordinaire bezuinigingen zonder lange termijn visie !

S c r o l l D o w n

Respectvol omgaan met je cliënten? Klik voor het artikel

Een stevig verhaal over hoe de werkloze medemens ‘zelfredzaam’ moet zijn in het vinden van passende arbeid.

Het doel is om de ‘tegenprestatie’ die ook in de participatie wet geroemd word een plek te geven. Mensen zonder baan (maar ook WIA’ers, Wajongers en WSW’ers) moeten dus alles aanpakken ook al is het ver onder het gewende nivo en salaris. werk boven inkomen dus. Ook worden er overal in het land ‘vrijwilligers werk’ trajecten gestart met het nobele doel een ieder een plaats te geven in de samenleving. Maar vaak gaat dit met de botte bijl en men walst regelmatig volkomen driedubbelendwars over de rechten van het  individu. En dan vooral bij hem/haar die de touwtjes voor zijn gezin aan elkaar moet zien te knopen en elke maand geld te kort komt.

mindfuck

Als reactie op het artikel uit de bovengenoemde link:

Men dient er wel onderhand bij stil te staan dat er een groep mensen zal zijn die niet meer aan de bak komt ook al willen ze dat zelf wel graag.

Wanneer recruiters en re-integratie en wat voor consulent dan ook met hun (als het goed is) grote netwerk bij werkgevers al geen vacatures kunnen vinden voor deze groep, hoe kan je dan met enig fatsoen van de mensen verwachten dat zij zelf wel zouden kunnen? Zonder netwerk en ervaring van en met acquisitie?

Om ze vervolgens rucksichlos een sanctie geven omdat ze geen werk vinden en omdat ze ‘niet willen’!

Veel van de lage en ongeschoolde arbeid, waar men volgens de diensten werk en inkomen en UWV’s op zou moeten solliciteren, is tegenwoordig  geclaimd voor de wet bestrijding jeugdwerkeloosheid. Ik noem schoonmaak werk, buschauffeur trajecten etc. Prima wet maar je sluit de ene groep van de bevolking uit om een andere te ondersteunen.
Aan het einde van de dag zijn de (vaak oudere) mensen die jarenlang gewerkt hebben de Sjaak en vaak buiten hun schuld om.

Ik ben het zeker eens met de stelling dat iedereen zelfredzaam zou moeten kunnen zijn, maar de realiteit is vaak anders en dient individueel bekeken te worden, maar daar is weer geen geld en tijd meer voor. Nog afgezien van de wetgeving. Je kunt nu eenmaal niet groepen individuen over een kam scheren (daar zijn volgens mij ook wetten over) en er is gewoon geen werk genoeg voor de eerder genoemde stelling.. Er worden wel banen ‘gecreëerd’, echter wat men niet verteld is dat daar bestaande betaalde banen voor geschrapt worden.
Alle hoger opgeleide mensen moeten banen accepteren ver onder hun niveau, dat snap en accepteer ik. Maar waar blijven dan de mensen die dit werk normaal gesproken deden? Wat moeten / kunnen die dan nog doen?

Als men nu eens al die miljoenen voor re-integratie inhuur en subsidies nu eens gebruiken om mensen te (om) scholen, dat is veel structureler dan mensen verplicht in een vrijwilligersbaan duwen waar geen toekomst in zit. Deze opleiders zitten zelf ook op de bank dus is het win win situatie! Maar nee we gaan banen schrappen en vervangen dor vrijwilligers (die in sommige gevallen zelf de bewuste functie al betaald deden) Ordinaire bezuinigingen zonder lange termijn visie

Cliëntenraden Werk en Inkomen, WMO raden (maar ook de verschillende klachtenregelingen etc) dienen beter en SERIEUS benaderd (en behandeld) te worden anders gaan het helemaal verkeerd in Nederland ben ik bang.
De media staat vol met de mooiste verhalen over hoe goed het gaat met de economie maar laten we even de Europese verkiezingen afwachten want daarna komen de werkelijke cijfers pas weer.

Ter verduidelijking, dit staat er onder andere in de nieuwe participatie wet:

– Verplichting tegenprestatie in de WWB en IOAW en IOAZ per 1 januari 2015:
– Gemeenten moeten van de uitkeringsgerechtigde een tegenprestatie voor de uitkering vragen.
-Gemeenten moeten een verordening maken waarin ze hun beleid over de tegenprestatie vastleggen.
-Gemeenten hebben ruimte dit beleid ten aanzien van de tegenprestatie zelf in te vullen.

Vooral de laatste is een kwalijke zaak, zo hangt het er dus van af in welke gemeente je woont of je wel of geen toekomst perspectief hebt.

In gemeente A krijg je een opleiding of omscholing terwijl je in gemeente B hotelkamers moet gaan schoonmaken met je HBO diploma.

In gemeente A krijg je een sanctie van 1 tot 3 maanden geen inkomen terwijl je voor dezelfde situatie in gemeente B een waarschuwing krijgt. Zo werk je mensen over het randje van de afgrond want de rekeningen gaan wel door, Ik vind dit een onmenselijk beleid dat niet past bij mijn Nederland.
Ik hoop dat dit niet goed doordacht is in Den Haag, want als dit bewust gedaan is, dan creëren de beleidsmakers een klimaat waar groepen onderling de strijd aan zullen gaan en wat wel eens verschrikkelijk verkeerd af kan gaan lopen!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.