Gesubsidieerde leeftijd discriminatie door de overheid?

Het nationaal overheidscongres

Wil jij bijdragen aan de samenleving? Kom werken voor de Overheid! Dan kun je gezellig meedoen in de maatschappij, maar alleen als je JONG bent!

Het staat er echt..

Het Nationaal Overheidscongres is hét carrière-evenement voor (bijna) afgestudeerde mbo, hbo en wo studenten en young professionals met interesse in een carrière bij de overheid.

Leuke frisse en fruitige workshops als:

Hoe word ik een jonge topambtenaar?

Deze is ook leuk :

IT specialisten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken binnen het bedrijfsleven, de vraag hiernaar groeit exceptioneel. Deze workshop geeft je inzicht in hoe jij je in een korte tijd kan omscholen, ongeacht welke afgeronde HBO opleiding, tot IT specialist. Make IT Work (onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam) zal in deze workshop uitleggen waarom en hoe jij je zo snel mogelijk kan omscholen tot een gekwalificeerde Cyber Security Specialist, Software Engineer of Business Analytics Specialist om vervolgens zo snel mogelijk met baangarantie aan de slag te gaan in de wereld van IT.

Er zitten honderden zo niet DUIZENDEN ervaren ICT mensen thuis op de bank en die zijn veel meer gebaat bij een (waarschijnlijk veel kortere en dus goedkopere) bij- of omscholing! Werklozen in de IT branche en ook hier zijn het vaak de wat ouderen, komen steeds vaker in de ‘bijstand’ en krijgen dan snel het verwijt niet te willen werken en moeten onbetaalde en ongeschoolde baantjes verrichten ten straffe van de honger staf voor hun gezin. Dat alles voor een minimumloon of nog vaker tegen behoud van uitkering. Dus 20 – 25 jaar de Nederlandse economie en het bedrijfsleven bedacht, gemaakt, opgezet en ingericht voor de moderne wereld en dan mogen zij nu beschimmelde kaas schoonspuiten in een koelcel zodat dit naar de pizzeria’s kan verstuurd worden.

Gemeente Amsterdam, gemeente Alkmaar en Ministerie van Defensie to name a few zijn deelnemers en laten dit nu dezelfde mensen die verantwoordelijk zijn voor de  uitstroom van werklozen..

Er gaat iets gruwelijk mis in Nederland, wanneer overheden.de wetgeving en handhaving van artikel 1 aan hun laars lappen. 

Artikel 1 Grondwet – Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gelijke-behandeling-op-het-werk/leeftijdsdiscriminatie-op-de-arbeidsmarkt

Om wat specifieker te zijn :  http://wetten.overheid.nl/BWBR0016185/2015-07-01

Wet van 17 december 2003, houdende gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om ter uitvoering van de Richtlijn 2000/78/EG, tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PbEG, 2000, L303) alsmede in verband met artikel 1 van de Grondwet, het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs te verbieden;