‘Nieuwe technologie voert druk op 06-nummers op’

Het aantal uitgegeven 06-nummers is in de afgelopen twee jaar licht gedaald. Toch vreest de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat met de opkomst van nieuwe toepassingen de druk op mobiele nummers weer toeneemt. De toezichthouder zegt daarom toe te zien op het juiste gebruik van deze nummers. Dat schrijft ACM in zijn ‘Monitor Nummeruitgifte 2018’.

ACM heeft in de afgelopen jaren gerichte toezichtacties gehouden om het uitgiftepercentage van mobiele telefoonnummers te laten dalen (zie kader). Inmiddels ligt dat percentage op 90,3 procent. Dat is volgens de autoriteit nog steeds hoog. De organisatie zegt dat het percentage van uitgegeven mobiele nummers weliswaar niet meer stijgt, maar dat niet de conclusie is te trekken dat de dalende trend doorzet.

De ACM verwacht dat snelle marktontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, weer gaan leiden tot een vernieuwde toename van de vraag naar nummers. Om de druk te verminderen wil de ACM streng blijven toezien op het juiste gebruik van 06-nummers en wil het ongebruikte nummerblokken terugnemen. Ook blijft het, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkelingen in de markt volgen.

Verder voorspelt de ACM in zijn rapport dat het einde van ISDN in zicht komt. De ACM verwacht dat het ISDN2/PSTN-netwerk in 2020 wordt afgeschakeld, omdat dit systeem voor traditionele telefonie steeds vaker wordt vervangen door it-telefonie. Een jaar later, in 2021, wordt naar verwachting ook het ISDN15/30-netwerk afgeschakeld. Met de beëindiging van dit netwerk valt ook het doek voor een aantal diensten en bijbehorende nummers.

Toezichtacties

In de afgelopen jaren werden de mobiele telefoonnummers oorspronkelijk uitgegeven in blokken van één miljoen. Dit is inmiddels verlaagd naar blokken van tienduizend. De toezichthouder claimt hiermee manier minder nummers per aanvraag uit te geven, waardoor er niet onnodig veel nummers aan een partij worden toegekend.

Ook heeft ACM het gebruik van de uitgegeven 06-nummers van aanbieders in kaart gebracht. De toezichthouder concludeert dat de grote aanbieders nog voldoende nummers beschikbaar hebben om aan eindgebruikers te teven. Hierdoor verwacht de organisatie dat deze aanbieders de komende jaren geen mobiele nummers gaan aanvragen.

Tot slot is het sinds 1 juni 2014 verplicht om voor machine-to-machine-diensten (M2M-toepassingen, zoals energiemeters, navigatiesystemen, eCall of tablets) 097-nummers te gebruiken. Die mobiele datatoepassingen verliepen voorheen via 06-nummers.